ALDATMA, ALDATILMA

İlişki içerisinde alternatif bir başka ilişki durumu söz konusu olduğunda kullanılan bu tanımlar, ilişkide kimin “aldatan” kimin “aldatılan” olduğunun belli olmaması sebebiyle yersiz ve yetersizdir.
Evlilik ilişkisi içerisinde yaşanan alternatif ilişkilerin oldukça fazla sebebi olabilir. Bu sebeplerin patolojik sebepler olması gerekmez, kişi evlilik ilişkisinde hiç bir sorun yokken de alternatif bir ilişki kurma potansiyeline sahiptir. Üstelik bu potansiyel erkek cinsinde daha çoktur demek de doğru değildir. İnsan ırkı, düşünebilme yetisine sahip olduğundan, kendi koyduğu toplumsal işleyiş ve normlar sebebi ile tek eşli olmak durumunda kalmaktadır.
Bazı kişilik bozukluklarında, bağlanma problemi olan kişilerde, cinsel işlev bozukluğu olan kişilerde sık ve düzensiz partner değiştirme, evlilik dışı ilişki kurma gibi durumlara daha sık rastlansa da, herkes bu potansiyele sahiptir.
Alternatif bir ilişkide olma isteği; bazen mevcut ilişkideki bir takım tatminsizlik ve mutsuzluklarla alakalı olabileceği gibi, kişinin psikolojik yapısına ait bir takım özelliklerinin evlilik ilişkisinde aktivite olmasıyla, yani evliliğinden bağımsız bir durum olarak da ortaya çıkabilir.
Aldatıldığını düşünen eş, bu durum ortadan kalksa dahi hep bu mesele ile düşünmeye ve yorumlamaya devam edebilir. Bu gerçekle yüzleşmek, devam etmek zor gelebilir. Ama bazen bu o kişinin ayrılabilmek için ihtiyacı olan yeterli ve gerekli bahane de olabilir. Aslında kimin mağdur, kimin muzdarip olduğu tanımı, bu noktada değişecektir. Çift terapistlerinin amacı da tam bu noktada bu gerçekliği fark ettirmek ve “aldatılma” dan bağımsız bir şekilde evlilik ilişkisini incelemektir.
Dilimizde “erkeğin elinin kiri” deyimi var, toplumca nispeten makul karşılanan bir olgu erkekler için. Biz uzmanlar için hiç bir far yoktur. Hatta gördüğümüz vakaları düşünecek olursak oran neredeyse yarı yarıyadır. Ancak “eşim beni aldattı” diye gelen kadın sayısı, erkek sayısından oldukça fazladır. Bunun iki sebebi olabilir. Birincisi erkek aldatıldığını bilmiyordur, ikincisi de bu konuyu uzmana götürme konusunda kadınlar kadar girişimci değillerdir.
Alternatif bir ilişki sebebi ile güçlük yaşayan kişiye aile ve arkadaş çevresinden hiç kimsenin dişe dokunur bir faydası olmaz. Onlar bu kişilerin ilişkilerini kendi pencerelerinden görüp değerlendirecek, ve dahası kendileriyle ve etraflarındaki diğer ilişkilerle kıyaslayacaklardır. İç döküp rahatlamaya bire birdir ancak gereksiz yere sinirlenip sonradan pişman olunacak aksiyonlar almaya sebep olabilir. Böylesi bir durumda yapılacak en güzel şey her türlü duygu ve düşüncenizi eşinizle paylaşmak, aklınızdaki soruları sormak ve onu dinlemek, gerekli durumlarda bir uzman desteği almak olacaktır.