Kategori arşivi: Yaygın Gelişimsel Bozukluklar

YAYGIN GELİŞİMSEL BOZUKLUKLAR

 • Otistik Bozukluk (Otizm)
  Yaygın gelişimsel bozuklukların en bilineni otistik bozukluk olup çocuğun oyunlarda, sosyal etkileşimde ve sözel iletişimlerinde bozukluklar göstermesi ve basmakalıp (stereotipik) bir davranış örüntüsünün olması ile karakterizedir. Otizmde birey, dış dünyanın gerçeklerinden uzaklaşıp kendine özgü bir iç dünya yaratır. Genellikle 3 yaş öncesindeki çocuklarda ortaya çıkar ve yaşam boyu devam eder. Ancak çocuk 3 yaşını doldurduktan sonra da otistik davranış özellikleri gösterebilir.Özellikle küçük yaşlarda otizm, belirtileri ve seyri bakımından otizm dışındaki bazı hastalık ve bozukluklarla karıştırılabilmektedir. Bunlar arasında; sağırlık, çocukluk çağı depresyonu, çocukluk çağına özgü konuşma sorunları, zeka geriliği ve dikkat eksikliği–hiperaktivite bozukluğu sayılabilir.

  Otizmin İlk Belirtileri

  • Göz temasında yaşanan sorunlar, göz göze gelindiğinde anlamlı bir iletişimin kurulamaması,
  • İnsanlara karşı dikkatinin gelişmemesi,
  • Bebeğin ihtiyaçlarını ifade etmek için değişik ağlamalar kullanması,
  • Nesnelerle ilgilenmemesi,
  • Kucağa alınınca susmaması ya da kucağa alınmaya direnmesi, otizmin ilk belirtileri arasında sayılabilir.

  Otistik bir bebeğin altı aylık olduktan sonra otizm ile ilgili ortaya çıkan belirtileri;

  • Bebeğin ağzına bir şey koymak istememesi, yiyecek ve içecekleri reddetme,
  • Seslenildiğinde tepki vermeme,
  • Çevreye karşı ilgisizlik
  • Taklit becerisinin gelişmemesi,
  • Akranlarına kıyasla belirgin sakinlik,
  • Kişilerden ve/veya nesnelerden korkup aşırı tepkiler verme,
  • Basmakalıp (stereotipik) hareketler şeklindedir.

  Sıklık ve Yaygınlık: Otizmin erkek çocuklarda görülme oranı kız çocuklarından 3 – 4 kat daha fazladır. Her 10.000 kişiden 5’i tipik otistik tanısı alırken yaklaşık olarak 15 – 20 kişi de otistik davranışlar göstermektedir.

  Otistik Çocukların Özellikleri:

  • Göz teması kuramazlar, biriyle göz göze geldiklerinde sanki boşluğa bakıyor gibi dururlar ya da çok kısa süreli göz temasları
Devamı