CİNSELLİK

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUKLARI

Cinsel işlev bozuklukları, cinsel aktivitenin başlatılması veya sürdürülmesi aşamalarındaki sorunları kapsamaktadır. Cinsel işlev bozuklukları başlangıç biçimlerine göre çeşitlilik gösterebilmektedir. İlk cinsel birleşmeden itibaren var olan ve yaşam boyu süregelen cinsel işlev bozuklukları ve işlevsel bir cinsel yaşamın ardından ortaya çıkan bozukluklar olarak iki kategoriye ayrılabilmektedir. Bununla beraber, bozuklukların ortaya çıktığı genel çerçeveye göre de ayrım yapmak mümkündür. Cinsel işlev bozuklukları belirli bir uyaran, durum veya partnere bağlı olarak da ortaya çıkabilmektedir. Diğer bir ayrımlama biçimi, genel tıbbi durumun yol açtığı herhangi bir problemin varlığıdır. Medikal duruma bağlı bir problem teşhis edilmediği takdirde psikolojik etkenler göz önünde bulundurulmalıdır.

Tüm bunlara ek olarak maruz kalınan cinsel uyarının süresi ve şiddetinin yetersiz olduğu durumlarda cinsel işlev bozukluğu tanısı konmamalıdır.