ORGAZMLA İLGİLİ BOZUKLUKLAR

  • Kadında Orgazm Bozukluğu:

Orgazm bozukluğu sürekli veya tekrarlayan biçimde yeterli cinsel uyaranın olmasına rağmen orgazmın olmaması veya gecikmesi halidir. Kadınlarda orgazmı oluşturmak için gerekli uyarının şekli ve yoğunluğu çok farklılıklar göstermektedir. Teşhis kadının uygun cinsel uyarıyı aldığına karar verilmesine bağlıdır. Bu tablo, kişiler arası ilişkide de bozulmalara yol açmaktadır.

Durumsal orgazm eksiklikleri, cinsel uyaran yetersizliği görülen durumlarda cinsel istek bozukluğu tanı konmaktan kaçınılmalıdır.

Bu tabloya neden olabilen psikolojik etkenler arasında reddedilme, zarar görme korkusu, suçluluk duyguları veya karşı tarafa beslenen olumsuz duygular sayılabilir.

  • Erkekte Orgazm Bozukluğu:

Orgazm bozukluklarında kadınlar için yapılan tanımlamalar erkekler içinde geçerlidir. Erkeklerde sıklıkla görülen tablo cinsel birleşme dışındaki aktiviteler veya fantezilerle yeterli uyarılma sağlanırken cinsel birleşme yolu ile orgazma ulaşılamamasıdır. Tanı konulurken, cinsel uyaranların yeterliliği ve yaş faktörünün göz önünde bulundurulması gerekmektedir.

Cinsellik konusunda katı tabuları olan cinsel birleşmenin kötü, pis veya günah olarak görülen ailelerden gelenlerde gözlenmektedir. Bazı kişilerde de kadınlara veya ilişki kurulan kişiye hissedilen olumsuz duygular sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Cinsel ve çift terapileri ile her iki cins içinde tedavi sağlanabilmektedir.

  • Erken Boşalma (Prematur Ejakülasyon):

Devamlı olarak ya da ara ara dönemlerde tekrarlayan boşalma için yetersiz bir cinsel uyarılma ile veya kişinin istemesinden önce penisin vajinaya girişi öncesi, girer girmez ya da hemen sonrasında boşalmanın (ejakülasyon) gerçekleştiği tablodur. Bu durum kişisel ve kişiler arası düzeyde gerginliğe ve olumsuzluklara yol açabilmektedir. Tablo yine genel tıbbi bir durumun veya madde kullanımının sonucunda oluşmamıştır.

Tanı konulurken kişinin yaşı, cinsel aktivitenin özellikleri, yakın zamandaki cinsel birleşmelerin miktarı gibi faktörler göz önünde bulundurulmalıdır.

Cinsellik konusunda katı tabuları olan cinsel birleşmenin kötü, pis veya günah olarak görülen ailelerden gelenlerde gözlenmektedir. Bazı kişilerde de kadınlara veya ilişki kurulan kişiye hissedilen olumsuz duygular sonucunda da ortaya çıkabilmektedir. Bunun yanında, sertleşme ile ilgili performans kaygısı da erken boşalmaya neden olabilmektedir. Cinsel ve çift terapileri ile her iki cins içinde tedavi sağlanabilmektedir.