UZM. PSİKOLOG SELİN KARABULUT

Psikoloji lisans eğitimini 2004 yılında İstanbul Üniversitesi’nde tamamladı. 2004-2006 yılları arasında özel eğitime muhtaç çocuklarla ve onların aileleri ile çalıştı. 2006-2009 yılları arasında Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim Araştırma hastanesinde bireysel psikoterapi, psikiyatrik değerlendirme, nöropsikolojik değerlendirme hizmetini verdi, yataklı servisler ve polikliniklerde çalıştı. Daha sonra 2007 yılında Aile ve Çift Terapisi alanında eğitim almaya ve çalışmaya başladı. Bu alanda, 2009 yılındaki Ulusal Psikiyatri Kongresinde konuşmacı olarak yer aldı. 2012 yılında 500 saatlik eğitimini tamamladı. Aynı sene “Algılanan anne baba tutumlarının evlilik doyumuna etkisi” konulu uzmanlığını alarak yüksek lisansını tamamladı. 2014-2016 yılları arasında kanser hastalarına özel psikolojik destek ve terapi süreçleri ile ilgili eğitimler aldı, çalışmalar yaptı. 2007 yılından beri ARM psikiyatride, 2014 yılından beri ise özel bir hastanede psikolog olarak çalışmaktadır. Özellikle ilgilendiği alanlar:

Aile ve çift terapisi
Aile danışmanlığı
Ebeveyn danışmanlığı
Evlilik danışmanlığı
İlişki problemleri (ayrılma, boşanma, iletişim çatışmaları, evlilik dışı ilişki, sosyal problemler…)
Bireysel terapiler
Duygu durum bozuklukları
Depresyon
Yas süreci
Travmalar
Stres
Rorschach
MOXO
Onkoloji hastalarına ve ailesine psikolojik destek ve takip
Ölçme değerlendirme
Nöropsikolojik testler
Çocuklarda dikkat değerlendirme testleri
Psikoonkoloji-Kanser Psikolojisi
Kanser Hastalarında Psikoterapi Uygulamaları
Kanser Hastaları İle Kognitif Terapi
Terminal Dönem Kanser Hastaları ve Aileleri ile Çalışmada “Yas”
Onkoloji hastalarıyla anlam odaklı psikoterapi