UZM. KLİNİK PSİKOLOG EBRU TOKGÖZ

Doğum Yeri / Yılı : Manisa, 1992

Mezuniyet : Maltepe Üniversitesi/Klinik Psikoloji

Yabancı Dilleri : İngilizce

Tıbbi İlgi Alanları : Aile ve Çift Terapisi; EMDR Terapisi (Göz Hareketiyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme); Bilişsel Davranışçı Terapi; Duygu Odaklı Bilişsel Davranışçı Terapi; Bağlanma Odaklı Psikodinamik Terapi; Bilinçli Farkındalık (Mindfulness); Rorschach ve Projektif Testler