UZM. KLİNİK PSİKOLOG GÜLŞAH DURSUN

Lisans eğitimini Maltepe Üniversitesi Psikoloji Bölümüyle birlikte Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik alanlarında (Çift Anadal Programı) burslu olarak tamamlayarak çift diplomaya sahip olmuştur. 2008-2009 yılları arasında Haliç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevlisi olarak çalışmıştır. 2009 yılında Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Klinik Psikoloji Bölümü’nde araştırma görevliliğine ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’na başlamış ve yüksek lisans eğitimini tamamlayarak “klinik psikoloji” alanında uzmanlığını almıştır. İngiltere Tavistock Kliniği kapsamında 2 yıl süren “Bebek Gözlemi” eğitimini tamamlamıştır.

Klinik Psikoloji yüksek lisans eğitimi kapsamında 3 yıl süreyle erişkin psikiyatrisi kliniğinde çalışarak psikolojik değerlendirme yapmış, erişkin psikiyatri servisi anksiyete birimi hastalarıyla grup terapisi oturumları ve bireysel psikoterapi seansları yürütmüştür. Aynı dönem yarı zamanlı olarak çocuk ve ergen ruh sağlığı kliniğinde çocuk ve ergenlerle çalışmıştır.

V.Işık Savaşır Klinik Psikoloji Sempozyumu düzenleme kurulu sekreteryasında görev almıştır. Ruh sağlığına ilişkin çok sayıda seminer ve kongrelere katılmıştır. Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen “Çocuk Değerlendirme Paketi” ve “Wechsler Çocuklar için Zekâ Ölçeği’nin (WISC-R) Tanıtımı, Uygulaması ve Yorumlanması” eğitimlerini almıştır. Aynı dönem, İTF Psikiyatri Anabilim Dalı. “Sanat Psikoterapi Çalışma Grubu” eğitim toplantılarına bir yıl süreyle katılmıştır.

Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nden Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirmesi eğitimini tamamlamıştır ve aynı dernek tarafından verilen CAT-Rorschach Testi ile Çocuğun Ruhsal Değerlendirmesi ve Rorschach Testi (yetişkin formu) Uygulama-Değerlendirme Eğitimlerine devam etmektedir. Yayına hazırlık aşamasında olan akademik çalışmaları bulunmaktadır.

Mesleki ilgi alanları psikanaliz, psikanalitik psikoterapiler, projektif testler ve sanat psikoterapileridir. Çalışma alanlarını çocuk, ergen ve yetişkin psikoterapisi ve psikolojik değerlendirmesi oluşturmaktadır.